De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De Ten Bunderen wandelroute - 8.


De Vrije Basisschool (VBS) "De Bunderboog" (Foto: L. Hameeuw).

8. DE KLEUTER- EN BASISSCHOOL VAN HET KLOOSTER.

Net voorbij het voormalig moederklooster van de zusters van Ten Bunderen, stoppen we bij de aanpalende kleuter- en basisschool, de Vrije Basisschool (VBS) "De Bunderboog", Stationsstraat 49A. Eerst even dit: de zusters van Ten Bunderen keerden in 1785 - na 2 eeuwen afwezigheid - terug naar Moorslede om er, op vraag van de plaatselijke pastoor, een Armenschool te leiden vlakbij de parochiekerk.


Zr. Rolande Dhondt (rechts), de huidige Algemene Overste van Ten
Bunderen, voor de wiskundeklas in de meisjesschool van Basankusu.

Twee eeuwen lang, tijdens hun verblijf in het hoofdklooster hier in de Stationsstraat en voordien in de 6de Jagersstraat, hebben de Zusters van Ten Bunderen altijd erg verdienstelijk en alom gewaardeerd werk verricht in het onderwijs. Niet enkel hier in moederklooster maar ook in de talrijke vroegere bijhuizen in West-Vlaanderen, en - niet te vergeten! - eveneens in de Congo-missie (bisdom Basankusu, D.R. Congo) van 1927 af tot 1996.


De dagschool voor kleuters en lager onderwijs toen, in de jaren 1920

De basisschool hier werd door de zusters geopend vanaf het schooljaar 1923-'24, binnen de muren van het heropgebouwde moederklooster, aan de linkerkant ervan. Het ging om een lagere school voor externen: een kleuterafdeling met daarop aansluitend 4 graden van telkens 2 leerjaren. De klaslokalen lagen in een L-vorm rond de speelplaats. Vele Bunderzusters hebben in de loop der jaren er les gegeven.


Een van de klaslokalen van de basisschool.

In de periode tussen de Twee Wereldoorlogen kende de school een stelselmatige uitbreiding. Ook vanaf 1965 tot op vandaag groeide en bloeide ze continu. In 1989 werd een vrouw de eerste leken-directeur. De laatste zuster-lerares verliet de school in 1995.

dezelfde lagere school nu
De Vrije Basisschool De Bunderboog nu

De huidige "Vrije basisschool "De Bunderboog" omvat een peuterafdeling, 3 kleuterklassen en 6 leerjaren. De VBS maakt, samen met 5 andere in de streek, deel uit van de scholengemeenschap "Moorsledegem".


DE 5 WIJKSCHOLEN IN MOORSLEDE.


De basisscholen van de Zusters van Ten Bunderen in Moorslede. De school in het centrum, naast
het klooster, is aangeduid met blauwe stip. De 5 wijkscholen elders in Moorslede met rode stip.
(Bron: R. Houthave. Moorslede Het Lievensdorp, blz 12. © Norma Lecluyse)

Om het plaatje volledig te maken van het basisonderwijs door de Zusters van Ten Bunderen: zij gaven niet enkel les in de basisschool van het hoofdklooster, maar openden in de tweede helft van de vorige eeuw ook vijf gemengde wijkscholen in de gemeente. Jammer genoeg kunnen we er niet één of meer inlassen in de Ten Bunderen wandelroute, omwille van volgende redenen:

  • ze bevonden zich alle vijf te ver weg van het centrum en zouden deze route (althans te voet) véél te lang maken.
  • twee ervan (Drogenbroodhoek en Waterdam) hebben overigens Wereldoorlog I niet overleefd,
  • de drie overige werden al jaren geleden door de zusters verlaten en overgedragen aan leken: de Koekuit in 1972, Slypskapelle in 1975 en 't Kruiske in 1976.
  • de wijkscholen van 't Kruiske van de Koekuit sloten in het begin van deze eeuw hun deuren en kwamen in privé-handen terecht.

I. Slypskapelle. Maria's School (1856-1975).

zicht op de school (links), klooster (midden) en kapel van Slyps
Zicht op de school (links), het klooster (midden) en de kapel in Slypskapelle
'Feldpost'-kaart, 1916. (foto: Wilfried Deraeve, Oostnieuwkerke)

"Maria's School" (1856) in de Pastorijstraat in Slyps (nu een autonoom dorp Slypskapelle) was de éérste wijkschool in Moorslede. Ernaast stond van meetaf aan ook een woonhuis voor de zusters. Omdat de school en het klooster samen een filiaal vormden (het eerste in een hele lange rij), afhankelijk van het moederklooster in Moorslede-centrum, wordt het ontstaan en de geschiedenis van de school uitvoerig beschreven op een aparte pagina van de website van de Zusters van Ten Bunderen .

II. De Koekuit. Sint-Jozefschool (1875-2009).


De St.-Jozefschool in de wijk "De Koekuit", Nachtegaalstraat 5-7

In 1874 stelde de plaatselijke kasteelheer Maximiliaan de Meulenaere een herberg "De Nachtegaal", gelegen in de Puitstraat, ter beschikking van de Zusters van Ten Bunderen om er een school in te richten. De school ging open op 1 mei 1875. Maar omdat het gebouw inmiddels uit zijn voegen barstte en er wat vervallen bij stond, werd in 1899 een nieuwe school opgetrokken, die plaats bood aan een bewaarschool en 2 lagere klassen.

Helaas overleefde deze nieuwe school de felle vijandelijkheden in de omgeving tijdens WO I (1914-'18) niet. Het duurde tot 1928 vooraleer een ander schoolgebouw in de plaats kwam, ditmaal in de Nachtegalenstraat. Er werd gestart met 2 graadklassen en met 2 zusters, o.w. Zr Marie-Céleste, die er 31 jaar les zal geven. In 1972 verliet Zr. Denise als laatste religieuze de school. In 2009 moest de Koekuitschool definitief haar deuren sluiten, wegens het geringe aantal leerlingen. Twee jaar later werd het gebouw verkocht.

III. 't Kruiske-Vierkaven. H. Familie School (1900-2001).


de H. Familie School op "'t Kruiske", Kruiskedreef 2 (1900 - 2001)

Tijdens de 19de eeuw stapten de kinderen van "'t Kruiske" en "de Vierkaven" dagelijks 2x heen en weer naar de school naast het klooster, in het centrum van Moorslede. Ze deden 30 à 40 minuten over die afstand. De zusters beslisten in 1998 een wijkschool voor hen te bouwen en konden daarbij rekenen op de financiële steun van een rijke familie in Menen. Op zondag 3 januari 1900, werd de H. Familieschool plechtig ingewijd. 's Anderendaags, op de eerste schooldag, verwelkomden 2 zusters de zowat 90 ingeschreven leerlingen - meisjes en jongens - in de 2 lagere klassen (later kwam er een 3de klas én één zuster bij). Op 1 september 1989 fusioneerde de school met die van Slypskapelle. Helaas - wegens een toenemend tekort aan leerlingen - ging de school dicht in 2001 en werd het gebouw verkocht aan particulieren.

IV. Drogenbroodhoek. Sint-Jansschool (1897-1914).


De bungalow langs de Ieperstraat, waar ooit de St.-Jansschool stond.

In 1896 sloten de Zusters van Moorslede een overeenkomst met een grootgrondbezitter uit Menen. Deze laatste financierde de bouw van een gemengde school in het gehucht de "Drogenbroodhoek", aan de Iepersestraat. De arme kinderen waren, op die uithoek van de parochie, op onderwijsvlak erg verwaarloosd. In oktober 1897 opende de nieuwe "St.-Jansschool", ook wel "St.-Kruissschool " genoemd, haar deuren. Bij de start van de lessen daagden er zo'n 75 leerlingen op en werden verdeeld over 3 klassen. Dagelijks gingen 3 zusters vanuit het klooster in het centrum er te voet naartoe. Naar het einde van WO I (1914-'18) werd de school helemaal in puin geschoten en verdween voorgoed in de nevelen van de geschiedenis.

V. Waterdam. Maria-school (1906-1914).


Op de plaats van deze kleine schuur in de weide stond de verdwenen Waterdam-school.

Op paasdag 11 april 1906 richtten de Zusters een Maria-school op in het gehucht "Waterdam", in de Grote Potterijstraat, vlakbij de hoek met de Dadizeelsestraat. Maar deze wijkschool onderging al na amper een decennium hetzelfde lot als die van de Drogenbroodhoek. Het gebouw liep tijdens WO I (1914-'18) onherstelbare schade op en werd nadien niet meer heropgericht.

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail