Namenlijst van de Zusters van O.L.V.-Ten-Bunderen

home Moorslede (1269-1578) Ieper (1587-1783) Moorslede (1785-1899) Moorslede (1900-1949) Moorslede (vanaf 1950)

doopnaam kloosternaam geboren in intrede in overleden in
ingetreden in het gasthuis in Moorslede (1269 - 1587)
Margriete van Zevemberghe vermeld in 1411      
Margarita Joos vermeld in 1422      
Catherine le Coq vermeld in 1446      
Beatrice vander Elst meesteres in 1459      
Jossine Van Bachten meesteres     1470
Magdalena de Kenne meesteres in 1472   Moorslede 1471  
Isabella Tkint vermeld in 1471   Moorslede 1471  
Catharina van Halewijn priorin 1512 - 1557      
Petronilla Schaets priorin vanaf 1518      
Margarita Gillioens vermeld in 1518      
Simoene Soyers vermeld in 1518      
Elisabeth Matthijs vermeld in 1518      
Joanna Winnox priorin 1551 - 1556   Moorslede 1528 Moorslede 1570
Antonia Calens   1511 Moorslede 1538 Ieper 1595
Jossyne Ingelbeens     vóór 1554  
Helena de Maliets priorin 1583-1598 (³) 1549 Moorslede 1562 Ieper 1598
Margarite Wulfs   1547 Moorslede 1565 Ieper 1589
Amelberge Andries   circa 1539 Moorslede 1569 Ieper 1618
Joanna Wemaers priorin 1570-1581     Rijsel 1581 (¹)
Louise van Dixmuyde priorin 1581-1582     Rijsel 1582 (²)
Catharina Brixis priorin 1598-1644 1558 Moorslede 1573 Ieper 1644
doopnaam kloosternaam geboren in intrede in overleden in

De zusters uit deze periode kunnen niet bijster talrijk zijn geweest, omdat er maar maximum 4 tegelijk in het Gasthuis ten Bunderen mochten wonen. Deze lijst omvat enkel de zusters, waarvan de naam is gekend. De voornaamste vindplaatsen van die namen zijn het "Register ende Memorie van alle de Religieusen" en de kloosterkroniek "Jaer-boek", samengesteld in Ieper in 1781 door de toemalige priorin Agnes De Wilde.

In 1578 sloegen de Zusters van Ten Bunderen op de vlucht voor de Beeldenstorm van de Calvinistische Geuzen en verbleven in ballingschap in het klooster van de Zwartzusters in Rijsel. Daar overleed priorin Joanna Wemaers in 1581 (¹), en werd opgevolgd door Louise van Diksmuyde. Deze stierf in 1582 (²). Helena de Maliets (³) werd het daaropvolgend jaar de nieuwe priorin van de communauteit, die in 1587 verhuisde naar Ieper.