De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De Ten Bunderen route (Moorslede) - 11

De rode stip toont de plaats van het verdwenen 19de-eeuws Klein College. Het kerkhof is gemerkt met groene stip (Google Maps).
De rode stip toont de plaats van het verdwenen 19de-eeuws Klein College. Het kerkhof is gemerkt met
groene stip (Google Maps).

11. HET VOORMALIG KLEIN COLLEGE

Hier stond tussen 1891 en 1914 het 'Klein College' van de zusters
Hier stond tussen 1891 en Wereldoorlog I (1914-18) het "Klein College" van de zusters (Google Streetview).

Op de hoek van de Gentsestraat en de Kerkhofstraat, richtten de zusters in 1891 een betalende katholieke school op, in de volksmond het "Klein College" genoemd, bestemd voor "knechtjongens" tussen 12 en 15 jaar uit Moorslede en de omliggende dorpen. Wegens de troebelen van de Schoolstrijd (1879-1884), na de zogeheten "Ongelukswet" van de antiklerikale liberale regering Frère-Orban en Van Humbeeck, hadden tal van "welhebbende" katholieke ouders aangedrongen op de oprichting van deze school, omdat ze hun jongens eigenlijk liever naar hier stuurden in plaats van naar de gemeenteschool. Ze betaalden "2 Fr te maande" per leerling.

een klasfoto uit 'het klein college', geleid door Zr. M.-A. Lampaert, rechts bovenaan (1910)
Een klasfoto (1910) uit "Het Klein College", met Zr. M.-A. Lampaert rechts bovenaan,
en directeur Jules Verhelst links bovenaan.

Naast "Het Klein College" stond het huis van de directeur, waarin een bibliotheek was ondergebracht. De school telde in 1901 ongeveer 130 leerlingen, gespreid over 3 klassen.

  1. De hoogste klas (circa 70 leerlingen) van Zr. Marie-Augustine Lampaert bereidde voor op verdere middelbare studies. De leerlingen werden speciaal geschoold in vreemde talen, vooral het Frans, maar ook Engels en Duits. Tijdens de speeltijd moesten ze onder mekaar Frans spreken! Daarnaast kregen de jongens een algemene culturele opleiding (bibliotheek, toneel, fanfare).
  2. De tweede klas was voor de jongste leerlingen.
  3. De derde klas deed dienst als zondagsschool, waarvoor 3 leken-onderwijzers instonden.

"Het Klein College" bleef bestaan tot 1914 maar herrees niet meer van onder de puinen van Wereldoorlog I (1914-18).

HET KERKHOF

Het kerkhof van Moorslede, aan de overkant van de straat (Google Street View).
Het kerkhof van Moorslede, aan de overkant van de straat (Google Street View).

Aan de overkant van de straat, op de hoek van de Pater Lievensstraat en de Kerkhofstraat, bevindt zich de Moorsleedse begraafplaats.

De laatste rustplaats van de Zusters van ten Bunderen.
De laatste rustplaats voor de Zusters van ten Bunderen.

Het is ook de laatste rustplaats voor de overleden zusters van de Congregatie van O.-L.-V.-ten Bunderen. Er zijn tal van grafzerken van o.m. pastoors, burgemeesters, enkele Moorsleedse gesneuvelde soldaten en oud-strijders, vuurkruisers enz.

© Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail