De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Les Soeurs Thérésiennes (1975)


1975 - Mgr Ignace Matondo Kwa Nzambi, de eerste Congolese bisschop van Basankusu, richt op 29 juli voor de 11 geprofeste inlandse zusters en 5 novicen een afzonderlijke zelfstandige diocesane congregatie op, "Soeurs de Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus", kortweg "Soeurs Théresiennes de Basankusu" (S.T.B.). De zusters van ten Bunderen staan een deel van hun klooster in Basankusu af voor de nieuwe congregatie. Ze dragen ook de missiepost in Waka over, waar het noviciaat wordt gevestigd van de nieuwe landeigen congregatie (later wordt het noviciaat verlegd naar het Interdiocesaan Tehuis voor het hele aartsbisdom, in Mbandaka).


1980 - De "Soeurs Thérésiennes" nemen het klooster van Kodoro tijdelijk over, een van hen staat voor de klas. Zusters van de Bretoense congregatie "Filles de Jésus de Kermaria" (die in Doornik een filiaal hebben) voegen zich bij hen, maar richten nadien hun eigen missiepost op, eerst in Bolomba, later in Bokakata.

1981 - Op 16 augustus spreken voor het eerst twee zusters hun eeuwige kloostergeloften uit. Het totaal aantal "Soeurs Thérésiennes" bedraagt nu 19 geprofesten (waarvan 2 met eeuwige professie), 7 novicen en 10 postulanten.

1982 - Een inlandse zuster, Sr. Mado, wordt verantwoordelijk voor de diocesane apotheek in Basankusu en voor de bevoorrading en verdeling van geneesmiddelen.1985 - Hoewel er zich elk jaar gemiddeld drie Congolese zusters aanbieden bij het noviciaat, zijn er nu nog maar 17 inlandse zusters, naast de 13 van Ten Bunderen. Slechts 5 van de 17 Congolese zusters hebben eeuwige geloften afgelegd, al de anderen gaan door met telkenjare vernieuwde tijdelijke geloften.


1986 - Het interdiocesaan noviciaat van het aartsbisdom Mbandaka vangt voortaan de kandidaten op van de "Soeurs Thérésiennes". Mgr Matondo beslist dat inheemse meisjes, die zich aanmelden als potulanten bij het noviciaat, moeten beschikken over een diploma en vooraf een jaar stage (met een speciale vorming en praktijk) doen. Van de 11 inlandse zusters, die in 1975 lid werden van de autonome diocesane congregatie "Soeurs Théresiennes de Basankusu", blijven er nog maar 6 over.


Sr Félicité Mbombe
Sr Félicité Mbombe

1990 - De inheemse zusters studeren verder als ze kunnen en worden nadien tewerkgesteld in het onderwijs en de ziekenverpleging. Enkele gaan mee op consultatie-ronde in de dorpen. Langzamerhand geven de missiezusters van Ten Bunderen alle verantwoordelijkheden in de scholen, materniteiten, dispensaria, pastoraal enz. door aan de "Soeurs Thérésiennes". Zo wordt Sr. Félicité Mbombe hulpdirectrice van de monitricenschool in Basankusu en 2 jaar later directrice van de secundaire school in Basankusu. Sr Anastasie Moboto is chirurg in het hospitaal van Djombo.


1994 - In het bisdom Basankusu zijn een 20-tal missieposten, nu "parochies" genoemd. In 4 ervan is een communauteit van "Soeurs Thérésiennes" gevestigd:

  • Basankusu: 11 zusters (en 1 novice)
  • Mampoko: 4 zusters
  • Djombo: 3 zusters
  • Waka: 4 zusters

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail