De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Congo - de pre-koloniale tijd (1482-1885)

inscripties door Diego Cão aan de monding van de Congostroom
inscripties door Diego Cão in Matadi, aan de monding van de Congostroom (1482)

de 15de eeuw - Vanaf het einde van de Middeleeuwen, nog voor de komst van de Europeanen, bevinden zich op het grondgebied van het huidige Congo enige inheemse koninkrijken, waarvan dat van Kongo, Kuba, Luba en Lunda de bekendste zijn.

1482 - De Portugees Diego Cão ontdekt de monding van de Congostroom en neemt hem voor zijn land in bezit. De Portugezen stellen tot de 19de eeuw belang in het machtige koninkrijk Kongo, met een bevolking van 2 miljoen mensen, dat zich uitstrekt over het noorden van Angola, het westen van het huidige Congo en rondom de meren Kisale en Upemba in centraal Katanga (nu Shaba).

een konvooi Congolese slaven
een konvooi Congolese slaven

de 16de eeuw - Het koninkrijk Kongo vormt het centrum van een intensieve handel in ivoor. Hiermee nauw samenhangend ontwikkelt zich in de kusstreken de slavenhandel, waar Europese kooplui bij betrokken zijn, via Kongolese tussenpersonen. Deze handelsactiviteiten bewerken economische voorspoed maar ook bloedige stammen-oorlogen en uiteindelijk de demografische en culturele ondergang van het koninkrijk.

de Arabische slavenhandelaars Tippo-Tip en Msiri
de Arabische slavenhandelaars Tippo-Tip en Msiri

de 19de eeuw - Vanaf het midden van de eeuw verdwijnt de Atlantische slavenhandel en er komen Arabische slavenhandelaars in de plaats: Tippo-Tip in het oosten van Congo en ten westen van het Tanganikameer en prins Msiri in het zuidelijke deel van Kongo.

onthaal van een ontdekkingsreiziger in een Congolees dorp
onthaal van een ontdekkingsreiziger in een Congolees dorp

Vanaf de tweede helft van deze eeuw komt de verkenning door Europese ontdekkingsreizigers van het Congolese binnenland goed op gang, vanuit de Afrikaanse Oostkust en de Boven-Nijl. In 1832 ontdekken de Portugezen Monteiro en Gamitto de Lualaba rivier. In 1857 bereiken de Britten Burton en Speke het Tanganikameer. De Schot David Livingstone verkent vanaf 1866 de streek ten westen van datzelfde meer. De Engelse marine-officier Cameron ontdekt in 1875 de bovenlopen van de Lomami en de Kasai. Beslissend is de tocht van de grote Engelse ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley die, dwars door het Afrikaanse binnenland, de Lualaba -rivier en vervolgens de Congostroom afvaart om in 1877 - na 999 dagen! - de monding ervan aan de Atlantische Oceaan te bereiken.

Leopold II spreekt de Internationale Aardrijkskundige Conferentie toe
Leopold II spreekt de Internationale Aardrijkskundige Conferentie toe (1876)

1876 - Deze ontdekkingsreizen wekken in Europa de belangstelling voor Centraal Afrika ("het donkere continent"), m.n. van de Belgische koning Leopold II. Deze roept een "Internationale Aardrijkskundige Conferentie" bijeen in Brussel, waaraan geologen, Afrika-reizigers en ook politici uit 7 West-Europese landen deelnemen. Er wordt een "Association Internationale Africaine" (A.I.A.) in het leven geroepen, met hoofdzetel in Brussel en met nationale comité's, om "Afrika te openen voor de beschaving en te bevrijden van de slavenhandel". Geen van de deelnemende landen is bereid er veel geld in te steken. Leopold II en het belgisch Comité organiseren en financieren de daaropvolgende jaren een vijftal expedities.

de ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley
de ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley

1877 - Leopold II neemt Stanley, die een expeditie naar de Kongostroom gaat ondernemen, in dienst. Hij doopt de A.I.A. om tot "Comité d'Etudes du Haut-Congo" (C.E.H.C.), die Stanley's onderneming zal financieren.

1881 - Stanley gaat stroomopwaarts op de linkeroever van de Congostroom en bereikt de "Stanley Pool", waar hij Leopoldstad opricht, niet ver van Kinshasa (toen nog een vissersdorpje!).

de door Leopold II ontworpen vlag voor Congo
de door Leopold II ontworpen vlag, die Stanley in elk dorp plant

1882 - Het "Comité d'Etudes du Haut-Congo" wordt vervangen door de "Association Internationale du Congo" (A.I.C.), persoonlijk voorgezeten door Leopold II. In december bereikt Stanley de "Stanley watervallen" (toekomstige Stanleystad). Op zijn traject sluit hij met ruim 450 stamhoofden (plaatselijke chefs) een contract, waarbij deze de soevereiniteit over hun gebieden aan de Association afstonden. Overal wapperde de blauwe vlag met gouden ster.

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail